Vodić-za-pravilno-fb-reklamiranje

 

Vodić za pravilno FB reklamiranje

 

Ako ste na ovoj stranici zato što vas je privukao naslov, onda sigurno imate ili ste imali problema prilikom pokušaja da postavite neku FB reklamu. Meni se to dogodilo nekoliko puta dok nisam shvatio šta se zapravo smije a šta ne smije prilikom FB oglašavanja. Na početku mi je to bilo vrlo dosadno i naporno izučavati, čitati, raspitivati se o FB smjernicama za pravilno oglašavanje, do te mjere da sam na kraju odustao od svega i rekao sebi da više nikad neću trošiti vrijeme na taj vid marketinga. Posebno su me nervirala njihova štura i nejasna objašnjenja tipa „ne uklapa se u politiku FB oglašavanja“ ili „nije u skladu sa našim smjernicama za pravilno oglašavanje“. U narednim redovama pokušao sam napraviti osnovni vodić za pravilno FB reklamiranje.

Međutim, poslije nekog vremena shvatio sam da se „sa rogatim ne vrijedi bosti“ pa sam se potrudio i „donekle“ proučio  FB pravila o pravilnom oglašavanju koja ću vam u narednim redovima pokušat predstavit. Znam da mnogi od vas nemaju vremena a ni volje da proučavaju FB pravila o pravilnom oglašavanju, ali s obzirom na potencijal FB društvene mreže i njenu snagu u svijetu marketinga, vrijedi ih pročitati i znati prilikom kreiranja oglasa. Ovo zbog toga da vam se ne bi dogodilo da  se oglas ne odobri pa čak  i po nekoliko puta, što može dovesti i do blokiranja naloga usljed kontinuiranog odbijanja „nepravilnog oglasa“.

Kako to  praktično izgleda?

Bez obzira o kakvoj vrsti oglasa se radi (tekst, slika, video, itd.), on je uvijek podvrgnut postupku odobravanja od strane FB. Postupak može da traje od desetak minuta pa do 24 sata ili čak i duže. Ovo je potrebno kako bi se utvrdilo da je dotični oglas ili reklama u granicama smjernica koje je FB propisao. Česta pojava koja vas može zbuniti i naljutiti je da vam se oglas odobri u roku od nekoliko minuta, da krene sa prikazivanjem a onda vas obavijeste da oglas nije odobren i da se mora mijenjati. To se događa zbog same tehnike provjeravanja i odobravanja koja traje mnogo duže od onih prvih nekolko minuta kada su vam odobrili oglas.

Najčešći razlozi odbijanja oglasa:

 

1. Prekomjerna upotreba teksta u slikama oglasa  prekomjerna-upotreba-teksta-u-slikama-oglasa

FB ne dozvoljava da tekst na slici zauzima više od 20% slike. Ovo pravilo važi za sve tipove oglasa uključujući i minijaturne video zapise. FB ima alat koji vam pomaže da utvrdite u kojem su odnosu slika i tekst. Alat se zove Grid Tool i veoma je koristan. Težnja FB je da nagrađuje (veće prikazivanje i manja cijena po kliku), odnosno kažnjava one koji se  ne pridržavaju ovog pravila iz prostog razloga što smatraju da su  mnogo kvalitetnije reklame i oglasi koji svojom slikom i vizuelnim efektom upoznavaju korisnike sa proizvodom u odnosu na one koji tekstom pozivaju na akciju.

2. Spominjanje FB u reklami ili oglasu

Ako već morate spomenuti Facebook u nekom oglasu ili reklami, vrlo je važan način na koji pišete tu riječ. Facebook se uvijek piše početnim velikom slovom. Font, stil i veličina slova moraju biti jednaki okolnom sadržaju.

Nemojte nikada stavljati FB logo umjesto riječi „Facebook“, Facebook pisati u množini, u obliku glagola ili ga skraćivati, u slici upotrebljavati izmijenjeni oblik logotipa. Takođe, u reklami ili oglasu nije dozvoljeno navoditi da je neku vašu aktivnost odobrio ili podržao FB, bez njihovog odobrenja.

3. Svaki klijent mora imati zaseban nalog za oglašavanje

To znači da sa istog naloga ne smijete reklamirati ili oglašavati više klijenata. To direktno vodi ukidanju i zabrani takvog  naloga. Takođe, nije dozvoljeno jednog klijenta reklamirati ili oglašavati sa više različitih naloga. Posljedica je ista kao u prvom slučaju.

4. Oglasi ili reklame sa starosnim ograničenjem

FB neke oglase ne odobrava jer se pokušavaju prikazati mladoj publici. Npr. reklame za alkohol ili cigarete moraju poštovati određene smjernice koje uključuju starosna ograničenja na osnovu zakona o oglasima za alkoholna pića ili duvanske prerađevine na ciljanim lokacijama gdje se oglasi namjeravaju prikazivati.

5. Oglašavanje zabranjenog sadržaja  oglašavanje-zabranjenog-sadržaja

Oglasi ne smiju predstavljati, omogućavati ili promovisati nezakonite proizvode, usluge ili aktivnosti. Oglasi koji su usmjereni na maloljetna lica ne smiju promovisati  proizvode, usluge ili sadržaje koji su neprimjereni, protivzakoniti ili opasni, ili čija upotreba iskorištava, dovodi u zabludu ili izvršava pretjeran pritisak na ciljane starosne grupe.

Takođe, oglasi ne smiju reklamirati prodaju ili upotrebu sljedećeg:

 • nezakonitih droga i lijekova na recept;
 • duvanskih proizvoda i pribora za duvan;
 • dodataka koje Facebook, prema vlastitom nahođenju, smatra opasnim;
 • oružje, municiju ili eksplozivne materije;
 • proizvode ili usluge za odrasle (osim oglasa koji se odnose na planiranje porodice i kontracepciju);
 • sadržaj koji narušava ili krši prava trećih lica, uključujući autorska prava, žigove, privatnost, publicitet ili druga lična ili vlasnička prava;
 • sadržaj za odrasle, uključuje golotinju, prikaz ljudi u eksplicitnim ili sugestivnim položajima, odnosno promovisanje aktivnosti koje su pretjerano sugestivne ili seksualno provokativne;
 • lažan ili obmanjujuć sadržaj, uključujući prevarne tvrdnje, ponude ili poslovne prakse;
 • sadržaj koji kontraverznu politička ili društvena pitanja upotrebljava u komercijalne svrhe;
 • audiozapise ili animacije izrađene u programu Flash koji se pokreću automatski bez interakcije osobe ili se proširuju unutar FB nakon što neko klikne na oglas;
 • nefunkcionalne odredišne stranice. To uključuje odredišne stranice koje ometaju mogućnost da korisnik napusti stranicu;
 • špijunski softver, maliciozan softver ili bilo kakav softver koji rezultira neočekivanim ili obmanjujućim korisničkim iskustvom. To uključuje i poveznice na web-mjesta koja sadrže takve proizvode;
 • gramatičke nepravilnosti i lošu interpunkciju. Simbole, brojeve i slova morate pravilno upotrebljavati;
 • slike koje prikazuju nepostojeću funkcionalnost.

 

 

6. Ograničeni sadržaj   ograničeni-sadržaj

Alkohol. Reklame ili oglasi koji promovišu alkohol moraju biti u skladu sa lokalnim zakonima i propisima, potrebnim ili preporučenim industrijskim kodeksima, te primjenjivati kriterije koji se odnose na dob i državu korisnika u vezi sa FB smjernicama za ciljanje publike i važećim lokalnim zakonima. U nekim zemljama reklamiranje alkohola je potpuno zabranjeno;

rad-na-netu-ograničeni-sadržaj

Ljubavna poznanstva, kockanje uz upotrebu pravog novca, državne lutrije, apoteke na internetu, dodaci prehrane, usluge pretplate, takođe nisu dozvoljeni.

 

7. Ciljanje

Mogućnost ciljanja publike ne smijete upotrijebiti u svrhu diskriminacije, zlostavljanja, provociranja ili ponižavanja korisnika ili u svrhu napadnog oglašavanja.

8. Pozicioniranje

Relevantnost. Svi dijelovi oglasa, uključujući bilo koji tekst, slike ili neki drugi medijski sadržaj, moraju biti relevantni i neophodni za proizvod ili uslugu koja se nudi, kao i za publiku kojoj se oglas prikazuje;

Tačnost. Oglasi moraju jasno predstavljati kompaniju, proizvod, uslugu ili robnu marku koja se oglašava.

Odredišne stranice. Proizvodi i usluge koji se pojavljuju u oglasu moraju odgovarati onim zastupljenim na odredišnoj stranici, a odredišno web-mjesto ne smije nuditi ili sadržavati link na zabranjeni proizvod ili uslugu.

9. Tekst u slikama

Oglas ili reklama ne smije sadržavati dodatan ili prekomjeran tekst koji čini više od 20% slike.

10. Upotreba imena FB robne marke      Facebook-Inc

Oglasi ne smiju ukazivati na sponzorstvo ili partnerstvo sa FB bilo koje vrste, osim u ograničenom slučaju kada im je cilj pojašnjavanje odredišta oglasa. Za bilo koje drugo korišćenje FB robne marke,  potrebno je pismeno odobrenje.

Takođe, ukoliko se bavite reklamiranjem bilo koje vrste robe koja je brendirana ili markirana, potrebna vam je pismena saglasnost te kompanije da to možete radit, odnosno da ste ovlašteni distributer.

11. Ograničenja upotrebe FB podataka

Ne prebacujte FB oglašivačke podatke, uključujući anonimne, grupne ili izvedene podatke, na bilo koju oglašivačku mrežu, mjesto za razmjenu oglasa, mjesto za posredovanje podacima ili na drugu uslugu koja je u vezi sa monetizacijom ili oglašavanjem.

Nadam se da će vam ovaj skromni vodić za pravilno FB reklamiranje ipak biti od koristi.

Inspiracija: FB Advertising Policies:  https://hr-hr.facebook.com/policies/ads#data_use_restrictions

 

Ako Vam je ovaj tekst bio koristan, iskoristite SHARE, LIKE ili neku drugu ikonu sa lijeve strane da to pokažete!

H V A L A!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *