Rizik

Ovo nije dio sajta koji ima namjeru da vam umanji želju za radom na netu ili da vas demorališe na samom početku, već jednostavno upozorenje da je i ovaj posao kao i svaki drugi podložan mogućim rizicima.

Rad na netu (Internetu) nosi značajan rizik gubitka vašeg uloženog kapitala i nije pogodan za svakog.

To je posao kao i svaki drugi gdje postoji određeni potencijal zarade i sigurnosti ali isto tako, ukoliko se ne pridržavate nekih ustaljenih pravila u poslovanju, postoji mogućnost i gubitka jednog dijela uloženog.

Prije kretanja u bilo kakav posao na internetu, prvo se raspitajte o čemu se radi, ko su vlasnici posla, da li  imaju pozitivnu karijeru poslovanja, koji su potencijali zarade ili mogućnosti eventualnog gubitka uloženog, provjerite na forumima ili FB stranicama komentare o njima i tek tada krenite u posao.

Samo se tako možete maksimalno zaštititi i svoje poslovanje, uz uloženi rad i vrijeme,  podići na jedan viši nivo uz minimalne mogućnosti gubitka uloženog novca.

I za kraj  jedna poruka:

“Uspjeh ne dolazi sam od sebe, on ima svoju cijenu, koju ćemo ako ga želimo, platiti. Neuspeh dolazi sam od sebe, ali njegova cijena je mnogo veća i on ne pita hoćemo li da je platimo.”

 

MNOGO SREĆE U RADU!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *