mlm-multilevel-marketing

 

Šta je multilevel marketing (MLM)

 

U ovom tekstu dajem odgovor na pitanja šta je multilevel marketing (MLM), čemu služi i kako funkcioniše. Marketing je zapravo put proizvoda ili usluge od proizvođača do potrošača – kupca. Marketing se bavi potrebama ljudi i pronalazi načine kako da zadovolji te potrebe. Multi level znači da se taj marketing odvija u više nivoa. Uprošćeto, to bi bilo to.

Multi level marketing ili MLM je zapravo noviji pristup zakonima koji važe na slobodnom tržištu kroz marketing u više nivoa, gdje se proizvođač ili onaj ko pruža neku uslugu približava potrošaču, čime cijena proizvoda ili usluge postaje povoljnija za potrošača – kupca.

Tokom vremene MLM se zloupotrebljavao na taj način da su se se pod njegovim imenom pojavile razne igre na sreću kao i piramidalni sistemi koji su samo degradirali MLM pojam više nego li bilo koji drugi faktor. Potrebno je istaknuti da na većini fakulteta ili poslovnih škola koji izučavaju ekonomiju kao nauku, MLM se izučava kao najperspektivniji način distribucije roba i usluga prema kupcima – korisnicima, u novijem dobu.

MLM je u suštini jedna vrsta direktne prodaje gdje se od prodavca očekuje da proizvode ili usluge prodaje ili nudi direktno potrošačima – kupcima, prilikom čega ih ohrabruje da se pridruže distribuciji određenog proizvoda gradeći na taj način sistem referala (saradnika).

Kako to funkcioniše?

Kompanije koje na ovaj način prodaju svoje proizvode ili usluge daju „nosiocima liste“ (onim prvim koje su regrutovali u sistem svoje prodaje ili distribucije) određeni procenat (proviziju) od prodaje koji ostvare njihovi referali (saradnici). Time ih direktno motivišu da u sistem dovode sve više i više prodavaca, odnosno „aktivnih kupaca“. Kad kažem aktivnih kupaca, mislim na svakog onog kupca koji pored toga što je kupio određeni proizvod ili uslugu, u isto vrijeme postaje i prodavac tog proizvoda ili usluge, jer zna da će imati koristi od svake naredene prodaje koju ostvare njegovi saradnici (referali) koji počinju prodavati poslije njega. To je ujedno i vrlo moćan način da se privuče što više ljudi u sistem prodaje nekog proizvoda ili usluge gdje je na kraju najčešće jedna cijela armija distributera koja ostvaruje prihod kompaniji.

Kritike MLM-a

Sve je više kritika ovakvog načina poslovanja koji se poistovjećuje sa piramidalnim prihodima koji su najčešćeć nelegalni jer većina u piramidi ostaje bez uloženog novca. Međutim, treba uočit da niko nikoga ne primorava da radi za njega. Lanac se u određenom smjeru može prekinut kupovinom proizvoda od strane kupca koji nije zainteresovan da dalju promociju tog proizvoda, niti za eventualnu korist (proviziju) koji bi imao promocijom ili daljom prodajom, što je najčešće i slučaj. Ali tamo gdje se to ne dogodi, mogućnosti su neslućene.

Treba bit oprezan!

Ukoliko želite kupiti neki proizvod ili uslugu na ovaj način onda prije svega morate saznati neke osnovne činjenice o proizvodu, proizvođaču ili davaocu usluge.

– Saznajte šta vam se prodaje.
– Koji su slični proizvodi na tržištu?
– Da li je proizvod cijenom konkurentan?
– Je li siguran?
– Da li vaš sponzor – distributer koji vas zapošljava, podržava tvrdnje o karakteristikama proizvoda i da li garantuje za njih?

Istražite uz pomoć interneta da li se ime kompanije spominje u nekim nelegalnim ili sumnjivim poslovima. Pogledajte kroz nekoliko stranica to što vas zanima, nemojte se zadovoljit samo prvom stranicom pretrage. Saznajte koliko dugo je kompanija u poslu, da li ima pozitivan ugled i zadovoljstvo kupaca ili korisnika njenih usluga. Raspitajte se na forumima o njenom kvalitetu rada i da li ima sumnjivih aktivnosti u njenom radu.

Tek kad istragom dobijete odgovore na sva pitanja, možete ući u sistem kupovine i prodaje bez mnogo rizika.

Šta se sve može prodavat ili kupovat na ovaj način?

Skoro bilo koji proizvod ili usluga se mogu prodati putem multilevel marketinga, uključujući zdravlje, ljepotu, i fitness proizvode, savjete, edukaciju u određenoj oblasti koji nisu dostupni na policama trgovina. Morate imati zdravu dozu skepticizma prije kupovine nekog proizvoda. Često se takvi proizvodi ili usluge reklamiraju kao “čudo” ili sadržaj sa garantovanim rezultatom. Mnogi od ovih “brzih lijekova, preparata ili proizvoda” su nedokazani, neprovjereni i često su beskorisni i prevara na tržištu. U stvari, oni mogu biti čak i opasni. Možda bi bilo korisno provjeriti ih sa zdravstvenim radnikom ili ustanovom prije nego ih koristite, prodajete ili reklamirate.

Zaključak!

Ako  se već odlučite kupit ili promovisat neki proizvod ili uslugu u sistemu MLM-a morate bit sigurni da je vaš marketinški materijal istinit i da postoji čvrst dokaz o tome ili čak da imate i pismenu kopiju tvrdnje o kvalitetu proizvoda. Samo na taj način možete opstat i širit svoju ponudu na tržištu bez sumnje u svoj uspjeh.

Ako Vam je ovaj tekst bio koristan, iskoristite SHARE ili LIKE ikonu da to pokažete!

H V A L A!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *