’’Ovaj tekst ulazi u izbor najboljih blogova u BiH na takmičenju m:bloger kompanije m:tel’’

 

Moderne tehnologije i telekomunikacije

moderne-tehnologije-i-telekomunikacije

Nove tehnologije i ušteda energije

 

Svjedoci smo da se oblast modernih tehnologija i telekomunikacija razvija vrlo brzo i nezaustavljivo. Skoro svaki dan ili svaku nedjelju pojavljuju se novine u tim oblastima koje vrlo brzo postaju standard.

Projekti koji imaju za cilj uštedu energije ili korišćenje besplatne prirodne energije, svakako su u vrhu naučnog interesovanja. U naučnim krugovima velika prednost se daje razvoju tehnologija koje će imati ili koje već imaju tu sposobnost da iskoriste besplatne prirodne resurse. Prirodni resursi poput sunca, vjetra, vode, geotermalnih izvora itd., koji su nam na dohvat ruke, svakako mogu zamijeniti konvencionalne izvore energije koji pored toga što su zastarjeli i što zagađuju okolinu, imaju i ograničene kapacitete. Obnovljivi izvori energije su u centru pažnje i u njima je budućnost.

Ušteda energije, sa aspekta novih tehnologija, podrazumjeva efikasno korišćenje energetskih resursa kroz primjenu inovativnih rješenja koja su tehnički izvodljiva, ekonomski opravdana, prihvatljiva sa aspekta životne sredine i socijalnog aspekta i koja ne mijenja tradicionalni način života.

U sledećim redovima ću vam pokušat predstaviti neke od novina koje su u realizaciji ili koje će se realizovati u narednom periodu.

Microsoftov  projekat „Natick“

Microsoftov-projekat-Natic

Polovina svjetske populacije živi udaljena od mora ili okeana do nekih 200 km. Ovo je činejnica koja je navela Microsoftove stručnjake da razmišljaju o besplatnom prirodnom hladnjaku za servere i data centre koji svake sekunde nepovratno gutaju ogromnu količinu električne energije koja se upotrebljava za njihovo hlađenje. Ta udaljenost ne predstavlja problem da bi se takav jedan podvodni centar povezao sa korisnicima na kopnu.

Radi se o projektu kojim će Microsoft svoje baze podataka, servere i ostalu opremu koja zahtijeva mnogo energije za hlađenje, smjestiti ispod površine vode čime će dobiti skoro besplatno hlađenje. Zavisno od lokacije, to će biti jezera, mora ili okeani. Na ovaj način kompanija će uštediti mnogo novca koji trenutno daje za energiju koja se potroši prilikom hlađenja navedene opreme. Pored navedenog, kompanija ima u planu da razvije program kojim bi se iskoristilo  kretanje vodenih struja i talasa za proizvodnju električne energije koja bi se koristila za pogon uređaja koji se hlade u vodi.

Već su izvršeni testovi kojom prilikom su u čeličnu čahuru promjera 2,4 m instalirani osjetljivi uređaji i spušteni na dubinu od stotinjak metara, prilikom čega su dobijeni savršeni rezultati hlađenja.

Besplatno hlađenje vazdušnim strujama Irske

Besplatno-hlađenje-vazdušnim-strujama-Irske

Evo još jednog primjera gdje će se koristiti besplatno hlađenje velikikog data centara i to u ovom slučaju hladnim vazduhom Irske. Clonee, gradić u Irskoj dvadesetak kilometara od Atlanskog okeana, mjesto instalacije data centra Facebook-a. Ovo će biti drugi po veličini centar baze podataka FB u Evropi. Planira se njegovo puštanje u rad naredne 2017. godine. Hladan i vlažan vazduh okeana će se koristiti kao dopuna klasičnom hlađenju prilikom čega se planiraju velike uštede električne energije a samim tim i veći prihodi kompaniji.

Međutim, ovdje postoji jedan problem koji će naučnici morati riješiti ukoliko žele hladiti moćne servere hladnim irskim vazduhom. S obzirom na blizinu okeana, u vazduhu koji kruži iznad prioblanog područja i koji bi se koristio za hlađenje, postoje sitne kapljice slane vode koje se moraju očistiti prije puštanja u sistem za raslađivanje, kako ne bi prouzrokovale koroziju i štetu na sistemu. Do puštanja u rad data centra, taj problem će sigurno biti riješen s obzirom da je cjelokupna instalacija već prilagođena takvoj vrsti hlađenja.

Vještačka inteligencija u data centrima Googla

Vjestacka-inteligencija-u-data-centrima-Googla

Googlovi stručnjaci su uspjeli u jednom programu objediniti oko  120 različitih parametara zaduženih za ispravan siguran rad hardvera i softvera snažnih servera na kojima se čuvaju baze podataka, kao i podatke sa njihovih infrastrukturnih elemenata, kao što je npr. provjera sistema hlađenja,  otvaranja i zatvaranja prozora, kontrola brzine ventilatora itd., gdje su uspjeli uštedjeti i do 40% energije u sistemu za hlađenje.

Kontrolni algoritmi su razvijeni nakon detaljne analize podataka u trajanju od pet godina. Na osnovu tih podataka, stručnjaci su izradili precizan model potrošnje električne energije i uočili mogućnosti da se potrošnja smanji uz iste efekte hlađenje bez opasnosti da se dovede u pitanje rad cijelog sistema. Uzet je u obzir broj poslužitelja koji su uključeni u rad, temperatura opreme, brzina pumpi i ventilatora za hlađenje kao i aktivnost ostalih elemenata sistema, količina energije koja se koristi, itd.

Mišljenje Googlovih stručnjaka je da timovi ljudi koji rade na sistemu mogu raditi manje ili više skladno u zavisnosti od konkretne situacije. Ljudi čak mogu i da predvide neke događaje koji mogu da ugroze rad sitema i da ih spriječe i umanje štetne posljedice. Međutim, ljudi nisu uvijek savršeni i moguće su greške koje se na ovaj način izbjegavaju uz optimalno korišćenje električne energije prilikom čega je i moguće ostvariti uštedu od 40% u odnosu na dosadašnji način rada.

Šta je to direktno modulisani laser?

Šta-je-direktno-modulisani-laser

Ova tehnologija je u fazi ispitivanja i razvoja. Takav laser će emitovati na talasnoj dužini od 1300 nm i moći će se koristiti za prilično dug period od 100.000 sati pri temperaturi od 120o C. Prema mišljenju nekih naučnika ova tehnologija će biti spoj elektronike i fotonike. Ovi laseri pružaju nevjerovatnu brzinu prenosa podataka u elektronske sisteme uz istovremeno veliku uštedu i smanjenje troškova  energije. Npr. takvi laseri će se moći integrisati sa upravljačkom elektronikom i talasovodima čime će se dobiti mnogo veće mogućnosti i brzine prenosa podataka putem optičkih trasa i kablova.

Prema mišljenju naučnih krugova, implementacija ove nove tehnologije u komercijalnu eksploataciju će svakako napraviti novu generaciju data centara.

Za kraj

Trenutno, energetska efikasnost je jedan od prioriteta naučnih krugova. To je prije svega zbog nedostatka ili sve većeg smanjenja konvencionalnih izvora energije, poput nafte, uglja, prirodnog plina. Njih neizostavno prati zastarjela tehnologija i problemi sa zagađenjem životne sredine koji svakako utiču na klimu i opstanak Zemlje kao planete.

Ušteda-energije

Mnogo je primjera gdje se nauka i tehnika uključila u uštedu enerije. Evo samo nekih:

  • pametna rasvjeta, koja se uključuje samo po potrebi, bilo da se radi o pokretu ili smjeni dana i noći;
  • LED lampe, već su prisutne na svakom koraku i mogu značajno da uštede energiju u odnosu na konvencionalne sijalice i do 80%, a u odnosu na fluoroscentne lampe i do 40%;
  • putnički automobili koji su opremljeni posebnim sistemom u auspuhu gdje se izduvni gasovi iskorišćavaju za proizvodnju elektirčne energije koja se može usmjeriti za pokretanje klima uređaja, rasvjete ili muzičkog uređaja u automobilu;
  • hibridni i automobili na električni pogon, djelimična ili potpuna ušteda goriva ;
  • solarni paneli za proizvodnju električne energije, besplatan izvor struje;
  • solarni paneli za proizvodnju toplotne energije, besplatan izvor tople vode;
  • invertorski klima uređaji koji brzinu kompresora prlagođavaju potrebama i na taj način štede električnu energiju;
  • konvertorski radijatori, efikasno grijanje uz uštedu energije, precizni termostati i specijalne legure grijača koji imaju bolje dejstvo u odnosu na klasične;
  • infracrveni grijači, imaju visok stepen iskorišćenja i malu potrošnju struje, itd.

Nauka se sve više okreće prema obnovljivim izvorima energije kojih je u prirodi na pretek.  Zašto to ne iskoristiti i poboljšati kvalitet života?

Fotografije: https://pixabay.com/

 

’’Ovaj tekst ulazi u izbor najboljih blogova u BiH na takmičenju m:bloger kompanije m:tel’’

 

Ako Vam je ovaj tekst bio koristan, iskoristite SHARE, LIKE ili neku drugu ikonu sa lijeve strane da to pokažete!
H V A L A!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *