Marketing – jedinstvo nauke, filozofije i umjetnosti

 

marketing-jedinstvo-nauke-filozofije-i-umjetnosti

U ovom postu pokušaću da budem filozof i da odgovorim na pitanje čega se sve dotiče marketing. Da li nauke, filozofije ili umjetnosti? Ili je možda marketing jedinstvo nauke, filozofije i umjetnosti. Ne volite filozofiju? Ne volim je ni ja i zato ostanite do kraja, biće kratko i zanimljivo.

U marketingu postoje elementi koji se mogu svrstati u nauku ali u isto vrijeme tu su i elementi koje možemo nazvati umjetnošću. Sjetite se koliko je potrebno vremena da bi se ovladalo tehnikom snimanja spotova. Koliko je potrebno truda, umijeća i tehničke podrške da bi se dobilo nekoliko minuta ili nekoliko desetaka sekundi nekog video materijala, koji će na kraju da privuče pažnju kupaca, zbog svog vizuelnog efekta koji svakako predstavlja umjetničko djelo. Takođe, u isto vrijeme nudimo analizu posjećenosti tog materijala, tog promotivnog videa i sa naučne strane dokazujemo koliki smo stepen konverzije dobili ili koliko smo vremena ili novca utrošili u taj marketing.

Prije nastavka, želim da podsjetim, da je nauka zbir znanja koja nam pomažu da razumijemo kako stvari funkcionišu. Npr. biologija i medicina kao nauke su nam kroz istraživanja pomogle da saznamo da bolesti uzrokuju bakterije i virusi, te su na osnovu tog saznanja razvijene preventivne metode i antibiotici protiv njih, tako da danas, kada se razbolimo, uzimamo antibiotike a ne nešto drugo od čega nemamo koristi.

biologija       medicina

Umjetnost sa druge strane, svakako je prijatnija i ugodnija za oko od biologije i medicine, ali nam ni u kom slučaju ne može pomoći da shvatimo strukturu bakterija ili virusa te da pomoću nje razumijemo kako antibiotici djeluju na njih i kako nam pomažu da ozdravimo.

umjetnost-u-marketingu

Dalje, o nauci i naučnim činjenicama se može komentarisati sa  argumentima i protiv argumentima, dok u umjetnosti to skoro da i nije moguće. Da li se nešto nekome sviđa ili ne, da li neko voli ovu ili onu umjetnost, zašto je voli a mi je ne volimo, itd. to je već stvar ukusa a poznato je da se o ukusima ne raspravlja. Tako je i sa reklamama i oglasnim materijalima. Ono što se nama ne sviđa, druge čitaoce ili kupce će privući i obrnuto.

Još čitate? To je dobro, konačno prelazimo na temu.

Šta je novo u marketingu?

sta-je-novo-u-marketingu

Skoro pa ništa! Ono što mi danas znamo o marketingu, reklamama ili oglasima, marting stručnjaci su znali manje ili više i prije pedesetak godina. Mislim da nismo mnogo napredovali u razumjevanju marketinga, njegovim potencijalima i mogućnostima. Činjenice koje su poznate sada, bile su poznate i prije pedesetak godina, a to su:

  • kompanije koje imaju dobru reklamu su uspješnije od onih koje je nemaju ili kod kojih su reklame „siromašne“;
  • potreban je veliki novac da bi neka reklama od nekog proizvoda načinila brend;
  • kupci više kupuju proizvode onih brendova čije su reklame ljepše za oko i koje im se kao takve više sviđaju;
  • oglašavanje koje svojim vizuelnim efektom privlači pažnu, ima veći učinak na prodaju u odnosu na stereotipne i svakodnevne oglase, bez obzira o kakvom se proizvodu radi;
  • oglašavanje koje zadovoljava neku od potreba potrošača ima veći efekat od onih oglasa koji to nemaju, itd.

Ako pročitate neku stariju literaturu na temu marketinga, onda možete primjetiti da je sve gore navedeno već odavno poznato. Mi se i danas držimo tih pravila i postulata bez volje i želje da shvatimo kako da napravimo reklamu koja će imati 100% uspjeha. Jedino u čemu smo danas uspješniji i precizniji su rezultati koje možemo dobiti zahvaljujući naprednim aplikacijama i alatima koji nam mogu izmjeriti efekte neke reklame. U tom slučaju mi koristimo jezik, metode i alate nauke, a da li imamo i efikasnije reklame? Mislim, ne!

 

Marketing je filozofija 

marketing-je-filozofija

Zato, možemo reći da je oglašavanje u izvjesnoj mjeri filozofija. Pitanje je, da li imate ideje modernog filozofa, ideje koje bi bile naprednije od onih od prije 2500 godina? Koje nove argumente možete dati o prirodi, istini, ljepoti, realnosti, manama i vrlinama, umjetnosti, a da se razlikuju od ideja Platona, Aristotela i drugih klasičnih filozofa iz njihovog doba? Vrlo malo ili skoro nimalo.

Marketing je i umjetnost

umjetnost

I moderna filozofija može da koristi jezik, alate i aplikacije moderne nauke. Međutim, ona tada u određenom momentu prelazi u umjetnost. Na taj način mi samo dobijamo moderniji opis starih ideja. Ništa novo!

Tako je isto i sa marketingom i reklamama. Korišćenjem naprednih alata i aplikacija moderne nauke imamo mali napredak u oglašavanju ali ništa novo nismo razvili, osim što smo donekle modernizovali stare ideje. Svi argumenti o stvaranju efikasnih reklama za pedeset godina se nisu promijenili. Došlo je samo do modernizacije starih postulata, do njihovog, za oko ugodnijeg uobličavanja.

Zaključak

Ovo je bio baš kratak post. Možda niste ništa konkretno dobili i naučili, ali neka se zna. Hvala na čitanju!

Fotografije: https://pixabay.com/

 

Ako Vam je ovaj tekst bio koristan, iskoristite SHARE, LIKE ili neku drugu ikonu sa lijeve strane da to pokažete!
H V A L A!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *