aktivno-slusanje-u-komunikaciji-put-do-uspjesne-prodaje

Aktivno slušanje u komunikaciji – put do uspješne prodaje

 

Stara latinska poslovica kaže: „Razlog zbog kojeg imamo dva uha, a samo jedna usta je da možemo više slušat a manje govorit“. U nastavku teksata pokušao sam objasniti šta znači aktivno slušanje u komunikaciji – put do uspješne prodaje.
Lako je naći ljude koji će satima pričati o sebi i o svojim temama, a mnogo je teže naći one koji su spremni, voljni ili koji imaju vremena da Vas satima slušaju.
Slušanje kao komunikaciona vještina uključuje pažnju, interpretaciju i pamćenje onoga što smo stvarno čuli, prilikom čega dolazimo do definicije AKTIVNOG SLUŠANJA kao slušanja sa pažnjom, sa empatijom, mogućnošću interpretacije, pamćenja i prihvatanjem druge osobe i njenog govora u cjelini.

Zbog čega je ovo važno u mrežnom ili bilo kojem drugom marketingu?

Mrežni-marketing

Da bi nešto prodali, mora postojati direktna komunikacija između Vas kao prodavca i kupca sa druge strane. U eri Interneta ta direktna komunikacija je svedena na minimum, ali ipak postoji. Prodaja je postala proces istraživanja potreba kupaca, sugerisanja kupcima da im određeni proizvod može zadovoljiti potrebe, kao i pružanje usluga nakon prodaje, a sve u cilju da se sa kupcem izgradi dugoročan odnos koji će svakako rezultirati ponovnoj prodaji nekog proizvoda ili čak preporuku kupca drugim potencijalnim klijentima čime se širi Vaša mreža prodaje.

Prodavac-trgovac je osnovni promoter proizvoda i njegov uticaj na prodaju je odlučujući. Uspjeh u procesu prodaje zavisi od efikasnosti komunikacije, odnosno o produktivnoj razmjeni informacija između Vas kao prodavca na jednoj i kupca na drugoj strani. Poruka upućena kupcu mora bit zanimljiva što znači da njeni elementi moraju odgovarati potrebama i interesima kupca. Prodavac se mora staviti u ulogu kupca i govoriti njemu razumljivim jezikom. To prodavac može postići jedino ako pažljivo i aktivno sluša kupca, ako razumije koje su njegove potrebe da bi mu mogao ponuditi odgovarajući proizvod ili uslugu.

Vi kao prodavac aktivnim slušanjem potencijalnog kupca otkrivate i saznajete njegove potrebe, želje, zahtjeve i mogućnosti. Slušanjem se kupcu prenosi vrlo važna poruka, a ta je da je prodavac zainteresovan za ono što kupac govori, te da ga uvažava i poštuje kao ličnost, čime se zapravo stiče naklonost kupca.

Aktivno slušanje podrazumjeva i postavljanje pitanja kupcu a sve u cilju da bi se od kupca dobile potrebne informacije. Na kraju, postavite sebi pitanje: Na koji način ste stekli najviše znanja? Naravno, slušajući druge osobe i čitajući ono što su drugi napisali.

Tako je i u marketingu! Morate dati prostora potencijalnom kupcu da Vam kaže šta želi, koji su mu interesi, interesovanja, potrebe i zahtjevi da bi Vi na onsovu tih ulaznih parametara mogli ponuditi baš ono što kupac želi u datom trenutku. Potpuno bi pogrešno bilo da odmah počnete nuditi svoje proizvode ili usluge bez mogućnosti da kupac iskaže svoje potrebe, čime stvarate pogrešnu sliku o sebi i pokazujete da Vam je zapravo samo stalo da nešto prodate bez uvažavanja ličnosti kupca (klijenta). Takva ponuda će se vjerovatno okončati neuspjehom i nezadovoljnim klijentom koji će Vas u buduće zaobilazit u širokom luku.

Zato više slušajte i osluškujte tržište a manje govorite!

 

 

Ako Vam je ovaj tekst bio koristan, iskoristite SHARE ili LIKE ikonu da to pokažete!

H V A L A!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *